Sağlık
Sağlık grup başkanlığımıza bağlı 1(bir) adet devlet hastanesi, 3 (üç) adet sağlık ocağı, 7 (yedi) adet sağlık evi, 2011yılında yapımı tamamlanan sağlık lojmanları ve sosyal tesisive devlet hastanesine entegre 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu ile hizmet vermektedir.

SAĞLIK LOJMANI VE SOSYAL TESİS

İlçe merkezinde2011 yılında yapımı tamamlanarak dört adet lojmanı, iki adet suit odası, misafirhanesi ve mutfağı bulunan sağlok sosyal tesisi sağlık çalışanlarına ve gelen misafirlere yüksel standartlarda hizmet vermektedir.

SAĞLIK EVLERİ

Meydan Bölgesi: Geyikpınar- Yazıcık- Yuvalıdam köylerine bağlı sağlık evlerinde vekil hemşirelerimizle sağlık hizmeti verilmektedir.

Kavakbaşı Bölgesi:Erler- Uran- İkizler köylerinde sağlık evlerimiz mevcut olup vekil hemşirelerimizle hizmet verilmektedir.

Koyunlu Bölgesi:Bu bölgemizde Çığır köyünde 1 (bir) adet sağlık evi bulunmakta olup hemşire kadrosu boşaldığından dolayı 10.09.2009 tarihinden itibaren faal değildir.

SAĞLIK OCAKLARI

Kavakbaşı Sağlık Ocağı:16.800 nüfusa hizmet veren Kavakbaşı Sağlık Ocağı yeni binasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 2 (iki) ebe, 2 (iki) hemşire, 1 (bir) sağlık memuru, 1 (bir) tıbbi sekreter ve 1 (bir) hizmetli personeliyle hizmet vermektedir.

Yukarı Koyunlu Sağlık Ocağı:6200 nüfusa hizmet veren sağlık ocağımızda 1 (bir) doktor, 2 (iki) hemşire, 1 (bir) ebe, 1 (bir) sağlık memuru ve 1 (bir) hizmetli personeli ile faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Meydan Sağlık Ocağı:8200 nüfusa hizmet veren sağlık ocağımızda 1 (bir) doktor, 1 (bir) hemşire, 2 (iki) ebe, 1 (bir) sağlık memuru ve 1 (bir) hizmetli personeli ile faaliyetlerini sürdürmektedirler.

MUTKİ DEVLET HASTANESİ

Mutki Devlet Hastanesi inşaatına 1992 yılında başlanılmış olup 08.10.2004 tarihinde hizmete açılmıştır. Hastanemizin döner sermayesi 2005 Mart ayında kurulmuştur.

Mutki Devlet Hastanesi birinci basamak temel sağlık hizmetleri, ikinci basmak devlet hastanesi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonuyla entegre halde olup bu üç hizmet Mutki İlçe Entegre Hastanesi adı altında verilmektedir.

Hastanemiz 100 yataklıya çevrilebilir 50 yataklı tip proje olup; hizmet binası, bekar hemşire lojmanı ve 10 dairelik personel lojmanı olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Hastanemiz zemin katında idari bölüm, aşı odası, poliklinikler, radyoloji ünitesi, laboratuar bölümü, yemekhane, polis odası, çocuk oyun odası ve çok amaçlı toplantı salonundan oluşmaktadır. 1. Katta ameliyathane, doğumhane ve hasta servisleri, 2. katta hasta servisleri bulunmaktadır.

Hastanemizde acil servis hizmetlerimizin yanı sıra diş ve diğer uzman hekim dallarımızla ikinci basamak sağlık hizmetleri verilmekte olup doğumhanemiz faal bir şekilde hizmetlerine devam etmektedir. Laboratuar bölümünde hemogram, biyokimya ve idrar analizi hizmetleri verilmekte olup ayrıca diğer başka tetkikleri yapma kapasitesine sahiptir.Hastanemiz radyoloji ünitesinde röntgen çekim hizmeti verilmektedir. Acil servisimiz tam donanımlı olup gözlem servisi, acil müdahale odası, pansuman odası, enjeksiyon odası ve 5 (beş) adet acil gözlem odasından oluşmaktadır. Ayrıca hastanemizde check-up hizmeti verilmektedir.

2009 yılı başı itibariyle hastanemiz çok ilerlemeler kaydetmiştir. Tam digital sisteme geçmiş olup polikliniklerde lcd sıramatik sistemeleri gelmiştir. Laboratuar sonuçları poliklinik ortamına aktarılmakta, eğitim amaçlı videolarımız gün içerisinde hasta bekleme salonunda gösterilmektedir. 2009 yılı başı itibariyle çocuk oyun odası, polis odası, çok amaçlı toplantı salonu ve 2 (iki) adet dahiliye ve çocuk servislerinin açılmasıyla yeni bir yüze kavuşmuştur. Tüm hasta odalarımıza lcd televizyonlar alınmıştır. Ambulanslarımız teknik donanım olarak zirveye ulaşarak en iyi şekilde halka hizmet vermeye başlamıştır. Hastanemize paletli ambulansın gelmesiyle kış şartlarında ulaşım problemlerimiz bir nevi azalmış olmaktadır. 2005 yılından 2009 yılı başına kadar kendi döner sermayesi ile hizmet vermesi çok güç olan hastanemiz şuan bakanlığın hiçbir mali desteği olmadan en iyi şekilde hizmet vermeye devam etmektedir.

Personel Durumu

BaşhekimHemşire:8

Hastane MüdürüEbe:5

BaşhemşireSağlık Memuru:4

Pratisyen Hekim:7Laboratuar teknisyeni:2

Uzman Hekim:3Röntgen Teknisyeni:2

Diş Hekimi:1Att:7

Memur:2Şoför:5

Tıbbi Sekreter:5

Bunun yanı sıra 15 temizlik personeli, 5 otomasyon personeli ve 5 yemekhane personeli şirket elemanı olarak hastanemizde görev yapmaktadırlar.

Hastanemizde halen hizmet veren 2 (iki) idari araç ve 4 (dört) adet ambulansımız bulunmaktadır. Bunların bir adet vaka ambulansı, bir adet nakil ambulansı, bir adet kış şartlarına uygun paletli ambulans ve bir adette zor arazi şartlarına uygun 4x4 land ambulansımız bulunmaktadır.

Mutki Devlet Hastanesi yeni yüzü ile sağlık ocağı görünümünden uzaklaşmış olup modern bir hastane haline dönmüştür. Misyon ve vizyonundan hiçbir şekilde taviz vermeyen hizmet anlayışımız 24 saat en iyi şekilde halkımıza hizmet vermeyi sürdürmektedir.