Nüfus

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre (2010) ; ilçe nüfusu köyleriyle beraber toplam 34.750 kişidir. Nüfusun 2.260'ı merkezde, 32.490'ı ise köylerde yaşamaktadır. Nüfusun 17.555 erkek, 17.195'i kadındır ve toplam nüfusun 34.750 olan nüfusun yaklaşık 20.000'i yirmi yaş altı nüfusu oluşturmaktadır. Yine toplam nüfusun yaklaşık 4.982'sinin okuma-yazma bilmediği bilinmektedir.