Sağlık Durumu:
 
            Beyağaç Toplum Sağlığı Merkezinde toplam 23 personel mevcuttur.  12 personel Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Tabipliğinde, 7 personel Beyağaç 112 Acil Sağlık Hizmetleri Biriminde, 4 personel Aile Sağlığı Merkezinde görev yapmaktadır. 2014 yılı itibariyle ilçemizde TSM binası yenilenmiş ancak henüz yeni binaya taşınılmamıştır..
 
ÜNVANI MİKTARI
İlçe Sağlık Müdür V. 1
Aile Hekimi 3
Tıbbi Sekreter, Memur 7
Acil Tıp Teknisyeni 4
Ebe, Sağlık Memuru, Hemşire 17
Şoför 3
Hizmetli 12
TOPLAM 47