Ekonomik Yapısı

İlçe ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Hayvancılığın da günden güne azaldığı ilçemiz merkez ve köylerinde ekonomik manada gelir getirici ciddi tarım ürünü çeşidi de bulunmamaktadır. Büyük ölçüde meşelik ormanların bulunduğu ilçemizde halk orman işçiliğinden de gelir elde etmektedir. İlçemizin ile yakın olması itibarı ile çoğunlukla ile giden vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu da il merkezi ve diğer ilçelerde yaşadığından orda da çalışarak geçimlerini de idame ettirmektedirler.

İlçemizdeki Vergi Mükellefleri ve Vergi tahakkuk-tahsilat oranları aşağıdaki gibidir:

VergiMükellefleri:2009:

Gerçek G.Ver.42

Bas.Us.Tic.Kaz.165

K.D.V.62

Kurumlar Vergisi20

ARAZİ GENEL DAĞILIMI

İLÇEMİZ ARAZİ KULLANIM DURUMU

ARAZİ CİNSİ

ARAZİ MİKTAR(Ha)

TARIM ARAZİSİ

8.408

TARIMA ELVERİŞLİ OLUP KULANILMAYAN ARAZİ

1.325

ÇAYIR-MERA ARAZİSİ

21.345

ORMAN VE FUNDALIKLAR

85.000

TARIMA ELVERİŞSİZ ARAZİ

2.500

TOPLAM

123.427

SULANAN

7.954

SULANMAYAN

5.303

Mevcut arazilerimizde tarla ürünleri ekimi olarak en fazla yonca ekimi yapılırken (4600 hektarda yaklaşık 46000), bunu buğday, patates ve fasulye izlemektedir.

Meyve olarak ceviz(300 hektarda 3500 ton) ve elma(280 hektarda 3500 ton) en çok ekim alanına sahip olup bunların yanı sıra erik, armut ve kiraz gibi iklim meyveleri de yetişmektedir.

Sebze olarak da Dolmalık Biber(25 hektarda 500 ton) ve Çarliston Biber(20 hektarda 400 ton) başı çekerken salçalık biber, fasulye, domates, soğan ve kabak gibi sebzeler de yetiştirilmektedir.

İlçemizde ciddi ölçüde arıcılık faaliyeti bulunmakta olup eski usulde 1500, yeni usulde 9000 adet kovan bulunmaktadır. Yıllık bal üretimi 150 ton civarındadır.

Hayvancılık alanında en fazla kıl keçisi(35000), daha sonra koyun(25000), yerli sığır(5000) ve melez sığır(1500) bulunmakta olup bunların yanı sıra az sayıda diğer büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvancılığı da yapılmaktadır.

İlçemizde sanayileşme olmayıp, bu alanda faaliyet gösterebilecek herhangi bir sektör veya işkolu da mevcut değildir. Üretilmekte olan tarımsal ve hayvansal ürünler yetiştiriciler tarafından şahsi ihtiyaçları olarak tüketildiğinden mahsulün mamul hale getirilmesi düşünülmemiştir. Ancak süt ürünlerini, kısmen çiftçi ailesinin kendi imkanlarıyla yarı mamul hale getirerek pazarlaması mümkündür.