Coğrafi Yapı

Mutki İlçesi; doğusunda Bitlis, güneyinde Siirt-Baykan,batısında Batman-Sason ve Kozluk ve Muş-Hasköy ile kuzeyinde Muş-Hasköy ve Güroymak İlçemiz ile çevrili, Bitlis İline20 kmuzaklıkta kırsal özelliği belirgin olan bir ilçedir.

İlçemize bağlı İkizler köyü tarafından doğup Boğazönü'nde Misor Deresiyle birleşen Nordisor Deresi; Keyburan Çayını alıp Herpuk Deresiyle birleşerek Meydan'a doğru akmakta, burada İlçe merkez ve Dereyolu tarafından doğan Mutki Çayı ile birleşip Çeman Deresini'de alarak Yazıcık tarafından Urus Suyu olarak Kozluğa doğru ilçe sınırlarını terk etmektedir.

İlçemizin arazi yapısı dağlık, ormanlık, dik vadiler ve tepelerden oluşmaktadır. İlçenin genel bitki örtüsü; %40 dolayında orman( bozuk meşelik, ceviz, dış budak, dağ kavağı, kızılağaç, söğüt, buttom ağacı, yabani elma ve armut),%10 dolayında tarım arazisi (hububat, mısır, sebze alanları), kalan kısmı çayır, mera, bozkır ve büyük oranda kullanılmayan kayalıklardan oluşur.

Yüzölçümü 1.234 km2 olup, rakım1.500 mcivarındadır. Doğu Anadolu Bölgesi'nin karasal iklim yapısının bütün özelliklerini gösterir. Kış aylarında yoğun kar yağışı olup, yazları sıcak ve kuraktır. İklim şartları, ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkilemektedir.