MALMÜDÜRLÜĞÜ
 
 

Alican AYYILDIZ
Gelir Uzmanı
Malmüdür V.


Niyazi BİRLİK
Gelir Şefi

Mehmet BAYRAK
VHKİ

Mahmut YAŞAR
VHKİ

Ahmet EYGÜN
VHKİ

Hikmet SAKİ
Veznedar

Özer ZENGİN
Milli Emlak Memuru

Mustafa KARASU
VHKİ