LOGO HİKAYEMİZ
 
Çağlar boyu, birçok imparatorluğun hakimiyetinde bulunmuş MUTKİ'miz, en son 1071 Malazgirt
 
Zaferi sonrasında, kadim medeniyetimizin ilk duraklarından biri olarak bugüne ulaşmıştır.
 
Buradan hareketle; İlçemizi tüm yönleri, parlak geçmişi ve sahip olduğu değerler bağlamında
 
en doğru ifade edecek form olan, ‘’Selçuklu Yıldızı" üzerinden kurumsallaştırmanın, en doğru
 
seçim olacağından yola çıkılmıştır. Özgürlüğü ve adaleti simgeler.
 
 
Ancak Selçuklu Yıldızı çokça kullanıldığı için soyut bir yaklaşımla Selçuklu Yıldızının sekiz köşesi
 
sekiz yıldızla ifadelendirilmiştir. Yıldızlar, Selçuklu Yıldızı’nda olduğu gibi,''Merhamet, Şefkat,
 
Sabretmek, Doğruluk, Sır tutmak, Sadakat, Cömertlik, Rabbine Şükretmek '' anlamlarındadır.
 
 
Yarım ceviz kabuklarından oluşan sekiz kubbe ise cennetin 8 kapısını sembolize etmektedir.
 
Teknik olarak logo formumuz, alamet-i farikalarımız; Bal, Ceviz ve Şelalemizin, klasik ve bilinen
 
formların dışında, daha modern ve algı düzeyi yüksek bir estetik anlayışla stilize edilmesiyle
 
oluşturulmuş olup Ay yıldızımız ile sonlandırılmıştır.
 
 
Logo Hikayemizin Pdf Formatına ulaşmak için Tıklayınız..
 
Logomuzun şeffaf (arkaplansız) halini görüntülemek için Tıklayınız..
 
1 2 3