Mutki Köylere Hizmet Götürme Birliğince İlçemize bağlı Bozburun Köyü Mesire Alanı Yapım  işi  500,00 TL şartname bedeli mukabilinde KHGB İhale Yönetmeliğinin     19. maddesi gereği doğrudan temin usulü  ile  belirtilen tarih, saat ve yerde ihale edilecektir. 
            İlanen duyurulur.
 
 
İŞİN ADI :                                                                              İHALE TARİHİ:                       İHALE GÜNÜ:                        İHALE SAATİ 
Bozburun Köyü Mesire Alanı Yapım  işi                              15.09.2017                                   Cuma                                           10.00
 
 
                                                                                                                                                                                                                                        MEHMET KILIÇ
                                                                                                                                                                                                                                           KAYMAKAM