İHALE İLANI

 

       Mutki İlçe Devlet Hastanesi  İhtiyacı olan Kamera ve Yedek Parça malzemeleri  alımı işi  ihale yönetmeliğin 22/d.maddesine göre doğrudan temin usulü ile belirtilen tarih yer ve saate yapılacaktır.

     İsteklilerin teklif mektuplarını …/10/2016 tarihinden ihale tarih ve saatine kadar Mutki İlçe Devlet Hastanesi Baştabipliği Satın alma Biriminden temin edebilirler, isteklilerin bu işe ait tekliflerini ihale saatine kadar Mutki İlçe Devlet Hastanesi Baştabipliği Satın alma Birimine vermeleri gerekmektedir. 

 

 

 

ALINACAK MALIN ADI                          TARİH                         SAAT                                            YER                                            

Kamera ve Yedek Parçaları

Alımı İşi                                               …./10/2016                    11:00                                 Mutki İlçe Hastanesi       

 

 

                                                                                                                                                          İLAN OLUNUR

                                                                                                                                                          …./10/2016

                                                                                                                                            Uzm.Dr.Şerif Ayşe İNAN

                                                                                                                                       Baştabip V.