İHALE İLANI

       Mutki İlçe Devlet Hastanesi Baştabipiğince Labaratuvar Birimine aşağıda isimleri belirtilen malzemelerin alımı işi ihale yönetmeliğin 22/d.maddesine göre doğrudan temin usulü ile belirtilen tarih yer ve saate yapılacaktır.

     İsteklilerin ihale dökümanlarını ve teklif mektuplarını 29/09/2016 tarihinden ihale tarih ve saatine kadar Mutki İlçe Devlet Hastanesi Baştabipliği Satınalma Biriminden temin edebilirler,isteklilerin bu işe ait tekliflerini ihale saatine kadar Mutki İlçe Devlet Hastanesi Baştabipliği Satınalma Birimine vermeleri gerekmektedir. 

 

 

 

YAPILACAK İŞİN ADI                                   TARİH       SAAT           YER        İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ                

Tam Kan Sayımı (Hemogram)    30.09.2016  11:00   Mutki İlçe Hastanesi        3 Gün Sonra

 

 

                                                                                                                                                          İLAN OLUNUR

                                                                                                                                                        29/09/2016

                                                                                                                                            Uzm.Dr.Şerif Ayşe İNAN

                                                                                                                                       Baştabip V.