İHALE İLANI

Mutki İlçe Devlet Hastanesi Baştabipliğince Laboratuar Birimine aşağıda isimleri belirtilen malzemelerin alımı işi ihale yönetmeliğin 22/d.maddesine göre doğrudan temin usulü ile belirtilen tarih yer ve saate yapılacaktır.

İsteklilerin teklif mektuplarını 11/10/2016 tarihinden ihale tarih ve saatine kadar Mutki İlçe Devlet Hastanesi Baştabipliği Satın alma Biriminden temin edebilirler, isteklilerin bu işe ait tekliflerini ihale saatine kadar Mutki İlçe Devlet Hastanesi Baştabipliği Satın alma Birimine vermeleri gerekmektedir.

 

ALINACAK MALIN ADI TARİH SAAT YER

CRP (C-Reaktif Protein) KİTİ 11/10/2016 11:00 Mutki İlçe Hastanesi

İLAN OLUNUR

…./10/2016

Uzm.Dr.Şerif Ayşe İNAN

Baştabip V.