Mutki Hükümet Konağı yenilenme çalışmalarımız tamamlandı.