2016 YILI 3.DÖNEM MAHALLİNDEN SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ SINAVI

Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığında 08-09 Eylül 2016 tarihlerinde mahallinden sözleşmeli er temin sınavı icra edilecektir. Müracaatlar 10'uncu Komando Tugay Komutanlığına (Tatvan Yaşam AVM Karşısı) 18 Temmuz -26 Ağustos 2016 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

1991 -1996 Doğumlu olmak,

En az 8 yıllık İlköğretim Mezunu olmak,

Askerlik yapma şartı aranmamaktadır.

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Nüfus Cüzdan fotokopisi ve aslı,

Diploma fotokopisi ve aslı (Okula devam ediyorsa Okul Müdürlüğü imzalı durum belgesi)

Askerlik yapmış olanlar için terhis belgesi aslı ve fotokopisi (Askerlik durum belgesi olmayacak),

Adli sicil kaydı,

12 adet fotoğraf

Anne, baba ve kardeşleri de gösterir nüfus kayıt örneği